Labyrinth: workshopy CLIL pro učitele
Šablony pro ZŠ 
METODOLOGIE CLIL V PRAXI 8x 45 min.

Stacks Image 62516
Součástí kurzu je teoretický úvod. Navazuje praktická část, během které se účastníci seznámí se specifickými aspekty metodologie CLIL a získají informace o vhodných metodách a efektivních formách práce v CLILových hodinách. Vyzkoušejí si v roli žáků různé CLILové aktivity, které s lektorem následně metodicky rozeberou a prodiskutují.

Účastníci získají spoustu inspirace do výuky i potřebnou sebedůvěru při aplikaci metody CLIL na škole. Osvojí si také vhodné a efektivní způsoby práce s učebními materiály LABYRINTH.
1denní kurz v rozsahu 8x 45 minut pro učitele na 2. stupni ZŠ s angličtinouCena za osobu: 2 420 Kč
1denní kurz v rozsahu 8x 45 minut pro učitele na 1. stupni ZŠ s angličtinouCena za osobu: 2 420 Kč
HRY VE VÝUCE AJ V KONTEXTU SOUČASNÉ ŠKOLY 8x 45 min.

Stacks Image 63327
Tento kurz je zásobníkem užitečných postupů a technik, které pomohou aktivizovat žáky ve výuce anglického jazyka, motivovat je, probouzet v nich kreativitu s cílem dosáhnout co nejlepších vzdělávacích výsledků.
1denní kurz v rozsahu 8x 45 minut


Cena za osobu: 2 420 Kč
METODOLOGIE CLIL APLIKOVANÁ DO BĚŽNÉ VÝUKY NA ŠKOLÁCH 16x 45 min.

Stacks Image 61166
Určeno pro učitele, kteří budou metodu CLIL do výuky svého předmětu zavádět, případně ji již ve výuce používají.

Účastníci si zažijí praktické ukázky s metodickým rozborem, aktivizační prvky výuky a rozeberou téma hodnocení ve výuce metodou CLIL. Po absolvování kurzu budete kompletně připraveni.
2denní kurz v rozsahu 16x 45 minutCena za osobu: 5 700 Kč


V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 6 850 Kč.


Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu JirinaMail.
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ HER VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA 16x 45 min.

Stacks Image 62672
Hledáte inspiraci, která Vám pomůže s výběrem vhodných her a jejich načasováním podle věku žáků a jejich úrovně znalostí? Přijďte si na workshop vše vyzkoušet v praxi.
2denní kurz v Praze v rozsahu 16x 45 minutCena za osobu: 4 700 Kč


V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu JirinaMail.
ZAČÍNÁME S MENTORINGEM 32x 45 min.
Stacks Image 62360
Skvělá příležitost pro osobní a profesní seberozvoj v oblasti mentoringu pro pedagogické pracovníky.
Účastníci si uvědomí své vnitřní procesy a naučí se respektovat vnitřní nastavení i potřeby druhých.
Absolventi kurzu získají vědomosti, schopnosti a dovednosti pro vedení mentorských setkání.
„Úplně nejlepší kurz, který jsem ve své dosavadní praxi absolvovala a doslova prožila každý moment. Velké díky lektorce Míše, je skvělá!“
4denní kurz, 32x 45 minutCena 8 000 Kč
MENTORING VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 32x 45 min.

Stacks Image 61210
Vzdělávací program je volným pokračováním kurzu Začínáme s mentoringem.
Je určen všem učitelům ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, kteří již nějaké zkušenosti s mentorigem mají a chtěli by si rozšířit dosavadní znalosti a dovednosti.
Účastníci se zaměří na své silné stránky a pod vedením lektorky Michaely Hlaváčové je budou dále rozvíjet.
Důležitou součástí kurzu jsou praktické nácviky vedení mentorských rozhovorů, sdílení zkušeností.
4denní kurz, 32x 45 minutCena 9 075 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 12 200 Kč.Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu JirinaMail.
ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE – POROZUMĚNÍ TEXTU A DALŠÍ ROZVOJ ŽÁKŮ 8x 45 min.
Stacks Image 62773
Pojďme si společně zažít metody rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků. Dozvíte se jak pomocí rozmanitých metod rozvíjet u žáků schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, hledání klíčových informací.

Kurz je určen jak pro učitele ČJ, tak pro pedagogy vyučující další všeobecně vzdělávací a odborné předměty.
Kurz v rozsahu 8x 45 minutCena za osobu: 2 420 Kč
FORMATIVNÍ HODNOCENÍ – NÁSTROJ PRO AKTIVIZACI ŽÁKŮ 8x 45 min.

Stacks Image 63247
S využitím formativního hodnocení v praxi se v případě západoevropských škol setkáváme od devadesátých let. Tento typ hodnocení se osvědčil. Zlepšuje totiž učení žáků, především těch slabších.

V posledních letech se formativní hodnocení zavádí také v českých školách.

Formativní hodnocení probíhá v rámci výuky a přináší žákům důležitou informaci během vzdělávacího procesu. Nezbytnou součástí je také hodnocení žáků samotných. Pojďme si vše od začátku vysvětlit a prakticky zažít.
1denní kurz v rozsahu 8x 45 minutCena za osobu: 2 420 Kč
ANGLIČTINA S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ MODERNÍ JAZYKOVÉ VÝUKY 24x 45 min.

Stacks Image 63410
Zážitkový prázdninový kurz, ve kterém zapojíte všechny smysly, procvičíte a rozšíříte své jazykové znalosti a dovednosti. Aktivně si vyzkoušíte moderní vzdělávací aplikace a jejich efektivní zařazení do výuky. Na své si přijdou všichni pedagogové, jejichž minimální úroveň AJ odpovídá B2 (dle SERR).
4denní kurz v rozsahu 24x 45 minutCena za osobu: 7 500 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a slavnostní oběd v závěru kurzu.
ANGLICKÝ JAZYK A2 – MÍRNĚ POKROČILÍ 64x 45 min.

Stacks Image 61900
Angličtina pro učitele A2, 64x 45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cena: 8 900 KčPro více informací nás kontaktujte na e-mailu JirinaMail.
ANGLICKÝ JAZYK B1 – STŘEDNĚ POKROČILÍ 64x 45 min.

Stacks Image 61840
Angličtina pro učitele B1 – II., 64x 45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cena: 8 900 Kč


Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu JirinaMail.
INTENZIVNÍ KURZY VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY 82x 45 min.

Stacks Image 61932
Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro mírně pokročilé (jazyk. úroveň A2)


Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro středně pokročilé (jazyk. úroveň B1)


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova).Kurzy mohou být realizovány také přímo na škole.Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
Šablony pro SŠ a VOŠ 
CLIL – AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA NAPŘÍČ PŘEDMĚTY 8x 45 min.

Stacks Image 61954
Úvodní část kurzu je věnována základní teoretické průpravě. Během praktické části kurzu se účastníci seznámí se specifickými aspekty metodologie CLIL a získají informace o vhodných metodách a efektivních formách práce v CLILových hodinách. Vyzkoušejí si v roli studentů různé CLILové aktivity, které s lektorem následně metodicky rozeberou a prodiskutují.

„Absolvoval jsem kurz metody CLIL v zahraničí. Ale teprve na vašem kurzu jsem pochopil, jak metodu CLIL správně v praxi využívat, získal jsem úžasné náměty do výuky, děkuji!“
1denní kurz v rozsahu 8x 45 minutCena za osobu: 2 420 Kč


Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
METODA CLIL – INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ 16x45 min.
Stacks Image 62229
Kurz 16 x 45. min, je určen pedagogům, kteří budou metodu CLIL do výuky svého předmětu zavádět, případně již CLIL ve výuce používají a potřebují získat ucelenější znalosti.

Úvodní část je věnována základním specifikám metodologie CLIL. Účastníci se naučí, jak zakomponovat prvky metody CLIL do vlastních předmětů s ohledem na výuku starších žáků. V dalším kroku se naučí si pro CLIL nastavovat reálné cíle, eliminovat rizika a připravit si plán dlouhodobé výuky. V praxi si vyzkoušejí a následně metodicky rozeberou ukázkové CLILové hodiny.

Účastníci získají množství inspirace do výuky a také náměty pro úspěšnou komunikaci při zavádění metody CLIL na škole.

Kurz je možné realizovat se zaměřením na anglický nebo německý jazyk.
2denní kurz v rozsahu 16x 45 minutCena za jednu osobu: 4 700 Kč Cena vč. ubytování: 5 850 Kč
Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ HER VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA 16x 45 min.

Stacks Image 63462
Hledáte inspiraci, která Vám pomůže s výběrem vhodných her a jejich načasováním podle věku žáků a jejich úrovně znalostí? Přijďte si na workshop vše vyzkoušet v praxi.
2denní kurz v Praze v rozsahu 16x 45 minutCena za osobu: 4 700 Kč


V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 5 850 Kč.


Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu JirinaMail.
CLIL VE VÝUCE NAPŘÍČ PŘEDMĚTY 32x 45 min.

Stacks Image 63082
Ideální spojení potřebné teoretické průpravy pro zavádění metody CLIL s budováním slovní zásoby v jednotlivých předmětech. Praktické ukázky s metodickým rozborem, aktivizační prvky výuky i téma hodnocení ve výuce metodou CLIL. Po absolvování kurzu budete kompletně připraveni.
4denní kurz v rozsahu 32x 45 minutCena 8 000 KčBližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu: JirinaMail.
ANGLIČTINA A METODA CLIL V KONTEXTU MODERNÍCH TRENDŮ (NEJEN) JAZYKOVÉ VÝUKY 58x 45 min.
Stacks Image 62824
Kurz v rozsahu 58 x 45 min. se zaměřuje na osvědčené trendy ve výuce anglického jazyka v kombinaci s dalšími všeobecně vzdělávacími předměty. Učitelé si osvojí specifika výuky metodou CLIL jako jsou aktivizační metody, efektivní formy projektové výuky, ICT atd. Dále se účastníci seznámí s metodickými a didaktickými okruhy souvisejícími s aplikací metody CLIL (např. přístupy k výuce prostřednictvím co-teachingu či vzájemné jazykové poradenství a spolupráce mezi pedagogy na škole).

Vzdělávací program je rozdělen do dvou základních částí – teoretickou průpravu vystřídá série prakticky zaměřených workshopů.

Cena pro jednu osobu činí 18 200 Kč.

Kurz je vhodné doplnit individuální metodickou i jazykovou podporou v rozsahu 6x45 min. formou co-teachingu/supervize se zkušeným lektorem.


Další informace Vám poskytneme na e-mailu: JirinaMail.
ZAČÍNÁME S MENTORINGEM 32x 45 min.
Stacks Image 63119
Skvělá příležitost pro osobní a profesní seberozvoj v oblasti mentoringu pro pedagogické pracovníky.
Účastníci si uvědomí své vnitřní procesy a naučí se respektovat vnitřní nastavení i potřeby druhých.
Absolventi kurzu získají vědomosti, schopnosti a dovednosti pro vedení mentorských setkání.
„Úplně nejlepší kurz, který jsem ve své dosavadní praxi absolvovala a doslova prožila každý moment. Velké díky lektorce Míše, je skvělá!“
4denní kurz, 32x 45 minutCena 8 000 Kč
MENTORING VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 32x 45 min.

Stacks Image 63132
Vzdělávací program je volným pokračováním kurzu Začínáme s mentoringem.
Je určen všem učitelům ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, kteří již nějaké zkušenosti s mentorigem mají a chtěli by si rozšířit dosavadní znalosti a dovednosti.
Účastníci se zaměří na své silné stránky a pod vedením lektorky Michaely Hlaváčové je budou dále rozvíjet.
Důležitou součástí kurzu jsou praktické nácviky vedení mentorských rozhovorů, sdílení zkušeností.
4denní kurz, 32x 45 minutCena 9 075 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a strava. Lze sjednat kurz vč. ubytování za 12 200 Kč.Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE – POROZUMĚNÍ TEXTU A DALŠÍ ROZVOJ ŽÁKŮ 8x 45 min.
Stacks Image 63154
Pojďme si společně zažít metody rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků. Dozvíte se jak pomocí rozmanitých metod rozvíjet u žáků schopnost porozumění, kritického hodnocení textu, hledání klíčových informací.

Kurz je určen jak pro učitele ČJ, tak pro pedagogy vyučující další všeobecně vzdělávací a odborné předměty.
1denní kurz v rozsahu 8x 45 minutCena za osobu: 2 420 Kč
FORMATIVNÍ HODNOCENÍ – NÁSTROJ PRO AKTIVIZACI ŽÁKŮ 8x 45 min.

Stacks Image 63298
S využitím formativního hodnocení v praxi se v případě západoevropských škol setkáváme od devadesátých let. Tento typ hodnocení se osvědčil. Zlepšuje totiž učení žáků, především těch slabších.

V posledních letech se formativní hodnocení zavádí také v českých školách.

Formativní hodnocení probíhá v rámci výuky a přináší žákům důležitou informaci během vzdělávacího procesu. Nezbytnou součástí je také hodnocení žáků samotných. Pojďme si vše od začátku vysvětlit a prakticky zažít.
1denní kurz v rozsahu 8x 45 minutCena za osobu: 2 420 Kč
ANGLIČTINA S VYUŽITÍM NÁSTROJŮ MODERNÍ JAZYKOVÉ VÝUKY

Stacks Image 63443
Zážitkový prázdninový kurz, ve kterém zapojíte všechny smysly, procvičíte a rozšíříte své jazykové znalosti a dovednosti. Aktivně si vyzkoušíte moderní vzdělávací aplikace a jejich efektivní zařazení do výuky. Na své si přijdou všichni pedagogové, jejichž minimální úroveň AJ odpovídá B2 (dle SERR).
4denní kurz v rozsahu 24x 45 minutCena za osobu: 7 500 Kč
V ceně vzdělávacího kurzu jsou zahrnuty učební materiály a slavnostní oběd v závěru kurzu.
ANGLICKÝ JAZYK A2 – MÍRNĚ POKROČILÍ 64x 45 min.

Stacks Image 63176
Angličtina pro učitele A2, 64x 45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cena: 8 900 KčPro více informací nás kontaktujte na e-mailu JirinaMail.
ANGLICKÝ JAZYK B1 – STŘEDNĚ POKROČILÍ 64x 45 min.

Stacks Image 63196
Angličtina pro učitele B1 – II., 64x 45 min.Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
Cena: 8 900 Kč


Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu JirinaMail.
INTENZIVNÍ KURZY VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY 82x 45 min.

Stacks Image 63459
Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro mírně pokročilé (jazyk. úroveň A2)


Intenzivní kurz všeobecné angličtiny pro středně pokročilé (jazyk. úroveň B1)


Kde: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8 (u výstupu z metra B Křižíkova).Kurzy mohou být realizovány také přímo na škole.Bližší informace vám rádi poskytneme na e-mailu JirinaMail.
MŠ 
JAZYKOVÁ PROPEDEUTIKA V MŠ, METODA CLIL 8x 45 min.
Stacks Image 63491
V úvodu si vysvětlíme základní principy přístupu CLIL a principy jazykové propedeutiky, aktivizační metody v MŠ. Pomocí praktických ukázek s AJ a následných metodických rozborů si osvojíte principy výuky metodou CLIL. Během kurzu zapojíte všechny smysly a získáte tipy na materiály zjednodušující přípravu.
1denní kurz v rozsahu 8x 45 minutCena za osobu: 2 420 Kč